Hakkımızda / Tarihçe

Birlik olmak; kurumsal yasal bir yapının oluşturulması, teşkilatlandırılması, çalıştırılması ve tüm sektörün temsil edilebilmesi ile anlam kazanır. Birlikler sadece zihinlerde kurulmaz, birlikler yasalarla kurulur ve korunur.

Hukuk devletlerinde birliklerin tanımı ancak yasalarla yapılabilir. Dernekler kanununda belirtildiği gibi, derneklerin üst yapılanması Federasyonlar, Federasyonların üst yapılanma modeli ise Konfederasyonlardır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak görüşmelerde mesleğimizi ve meslektaşlarımızı daha etkin bir şekilde temsil etmek amacıyla, oda ve birlik kanunumuz çıkana kadar meslek adına ortak akılla alınacak kararları ilgili kuruluşlara iletmek ve kurumsal bir model oluşturmak için önce Federasyonlarımız arkasından da Konfederasyonumuz 2007 yılında kurulmuştur.

Bugün 6300 Optisyen ve Gözlükçü meslektaşımız 22 Dernek, 3 Federasyon ile Konfederasyonumuz çatısı altında birleşmiş ve mesleğimizi temsil eden tek etkin ve yetkin kuruluş haline gelmiştir.

Mevcut Federasyonlarımız ve Konfederasyonlarımızın kuruluşunda geçmişte emeği geçen tüm kurucu üye meslektaşlarımızı saygıyla, aramızdan ayrılanları ise rahmetle anıyoruz.

2007 - 2016 Logomuz

Yeni Logomuz